Co vybrané pozice obnáší

Zjistěte více o pracovní náplni vybraných pozic

Prodej nových vozů

Prodej ojetých vozů

Servisní služby

Ostatní pozice

Vedoucí prodeje nových vozů

Jako vedoucí prodeje nových vozů jste strategickou osobou a součástí vedení provozovny. Řídíte aktivity jednotlivých prodejních poradců nových vozů. Rozšiřujete, rozvíjíte, motivujete a průběžně hodnotíte celý tým prodejců, vzhledem k jejich činnosti. Poskytuje prodejcům zpětnou vazbu a zprostředkovává školení. Zaměřujete se na spokojenost zákazníků nejen sledováním vyhodnocení průzkumu spokojenosti a mystery shoppingu.

Finanční řízení představuje správu přímých a nepřímých nákladů oddělení. Jste zodpovědný (-á) za plnění prodejních cílů a dalších klíčových ukazatelů výkonnosti, vč. plánování, realizace a vyhodnocení marketingových akcí a správu skladu vozů.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Komunikační dovednosti, empatie
 • Samostatnost a flexibilitu
 • Organizační schopnosti
 • Schopnost motivovat druhé, příp. řešení konfliktů
 • Aktivní znalost německého nebo anglického jazyka

Asistent (-ka) prodeje

Jako asistent (-ka) v autosalonu patříte ke klíčovým pozicím v prodeji. Pro naše zákazníky a návštěvníky jste primární kontaktní osobou. V každodenní práci prodeje optimálně podporujete prodejní poradce a tím přispíváte podstatnou měrou k tomu, aby byla návštěva autosalonu pro zákazníka pozitivním zážitkem. Vedle kompetentní péče o zákazníka patří k Vašim nejdůležitějším cílům také vyvolání nadšení u zákazníků a dlouhodobé udržení zákazníka, stejně jako koordinace organizačních procesů.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Velmi dobrou znalost procesů v prodeji
 • Komunikační schopnosti a orientaci na zákazníka
 • Pozitivní a otevřené jednání
 • Radost z týmové práce
 • Organizační talent

Prodejní poradce (-kyně) (prodejce) nových vozů

Jako prodejce v segmentu nových vozů přebíráte činnost poradce v prodeji a poskytujete individuální poradenství a péči zákazníkům v autosalonu. Tato profese s sebou nese velkou empatii, dobré komunikační dovednosti a obratnosti při jednání. V popředí stojí jak požadavky a individuální potřeby, tak i schopnost dosáhnout cíle, kterým je uzavření smlouvy. Díky Vaší kompetentnosti a angažovanosti dosahujete každý den svých optimálních prodejních cílů a přispíváte k prohloubení vazby se zákazníkem.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Obsáhlé znalosti produktu a oboru
 • Angažovanost a ochotu učit se
 • Pozitivní vyzařování a schopnost nadchnout
 • Komunikační schopnosti a orientaci na zákazníka
 • Samostatnost a svědomitost při práci
 • Přesvědčovací schopnost a schopnost prosadit se

Vedoucí pro prodej velkoodběratelům

Jako vedoucí pro prodej velkoodběratelům řídíte aktivity jednotlivých prodejních poradců pro velkoodběratele, rozšiřujete, rozvíjíte, motivujete a průběžně hodnotíte celý tým. Poskytujete prodejcům podporu a zprostředkováváte školení. Zaměřujete se na spokojenost zákazníků, sledování vyhodnocení průzkumu spokojenosti. Spravujte přímé a nepřímé náklady oddělení, plníte prodejní cíle a další klíčové ukazatele výkonnosti. Plánujete, realizujete a vyhodnocujete marketingové akce ve spolupráci s importérem.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Obchodní mentalitu a schopnost akvizice
 • Komunikační dovednosti a zkušenosti z prodejní oblasti
 • Prozákaznický přístup a profesionalitu pro efektivní nabídku produktů a služeb
 • Samostatný přístup, zodpovědnost, reprezentativní a důvěryhodné vystupování
 • Týmová spolupráce, empatii
 • Samostatnost a flexibilita
 • Argumentační schopnosti a prezentační dovednosti
 • Organizační schopnosti
 • Schopnost motivovat druhé, příp. řešení konfliktů
 • Aktivní znalost německého nebo anglického jazyka

Prodejní poradce (-kyně) (prodejce) pro velkoodběratele

Jako prodejní poradce pro velkoodběratele zajištujete dlouhodobé obchodní výsledky v oblasti flotilového prodeje nových vozů a služeb. Aktivně rozvíjíte klientské portfolio a související profitabilitu, stejně jako kvalitní péči o zákazníka a profesionální vztahy s klienty a importérem. Komunikujete s importérem a vyjednáváte podmínky pro firemní zákazníky. Průběžně monitorujete a vyhodnocujete úspěšnosti prodejů, spolupracujete na marketingových akcích dealerství. Koordinujete aktivity se servisními složkami, spolupráce s poprodejními službami u dealera.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Obchodní mentalitu a schopnost akvizice, vč. komunikační dovednosti
 • Zkušenosti z prodejní oblasti ideálně v rámci corporate automotive
 • Prozákaznický přístup a profesionalitu, efektivní nabídka produktů a služeb
 • Samostatný přístup, zodpovědnost, reprezentativní a důvěryhodné vystupování
 • Týmovou spolupráci
 • Ochotu cestovat z důvodů častých cest za zákazníky
 • Pokročilá znalost finančních produktů
 • Aktivní znalost německého nebo anglického jazyka

Disponent (-ka)

Na pozici disponenta působíte jako komunikační rozhraní mezi prodejními poradci a vedením prodeje v autosalonu a výrobcem. Jste odpovědný(-á) za dodávky nových vozidel a koordinujete v rámci celého managementu vozidel objednávání a předávání vozidel v souladu s termíny. Uplatňujete Váš organizační talent při řešení všech administrativních úkolů a podporujete tak oblast prodeje v rámci strukturované a odpovědné spolupráce.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Dobré schopnosti pro práci s čísly a analytické myšlení
 • Vysokou orientaci na zákazníka a komunikační schopnosti
 • Samostatnost a svědomitost při práci
 • Organizační talent

Vedoucí prodeje ojetých vozů

Jako vedoucí prodeje ojetých vozů jste strategickou osobou a součástí vedení provozovny. Řídíte aktivity jednotlivých prodejních poradců ojetých vozů. Rozšiřujete, rozvíjíte, motivujete a průběžně hodnotíte celý tým prodejců, vzhledem k jejich činnosti. Odpovídáte za chod a fungování prodeje ojetých vozů.

Odpovídáte za aktivity spojené se získáním ojetých vozů, jejich přípravou a prodejem s důrazem na maximální prodejní výkon a na spokojenost zákazníka. Stejně tak za dodržování standardů programu Das WeltAuto a za prezentaci vozů na webu i v místě prodeje. Realizujete plnění stanovených prodejních a kvalitativních cílů, definovaných importérem a přijímáte odpovídající opatření.

Finanční řízení představuje správu přímých a nepřímých nákladů oddělení.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Komunikační dovednosti, empatie
 • Reprezentativní, profesionální a příjemné vystupování
 • Samostatnost a flexibilitu
 • Organizační schopnosti
 • Schopnost motivovat druhé, příp. řešení konfliktů
 • Aktivní znalost německého nebo anglického jazyka

Prodejní poradce (-kyně) (prodejce) ojetých vozů

Jako prodejní poradce ojetých vozů prodáváte ojeté vozy v souladu se standardy programu Das WeltAuto. Prezentujete vozy, realizujete testovací jízdy, administrujete obchody.

Prezentujete a prodáváte doplňkové služby (příslušenství, finanční produkty, pojištění) na prodejní ploše a na webu Das WeltAuto v importérem požadovaném standardu. Systematická a kvalifikovaná péče o zákazníky ve všech fázích prodejního procesu je Vaší prioritou. Komunikujete se zákazníky a máte zodpovědnost za vedení a aktualizaci databáze zákazníků.

Oceňujete a vykupujete, tzn. vyhledávání zdrojů ojetých vozů, posuzování stavu vykupovaných vozidel a jejich oceňování a spolupráci s týmem nových vozů při oceňování a výkupu vozů na protiúčet.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Komunikační dovednosti, empatie
 • Reprezentativní, profesionální a příjemné vystupování
 • Samostatnost a flexibilitu
 • Organizační schopnosti
 • Technické znalosti a dovednosti, orientaci na automobilovém trhu
 • Aktivní znalost německého nebo anglického jazyka

Výkupní specialista (-tka) ojetých vozů

Jako výkupní specialista ojetých vozů máte na starost výkup vozů soukromých či právnických osob. Nákup vozů na aukčních serverech, vyhledávání nových zdrojů ojetých vozů a posuzování technického stavu vozů, včetně testovacích jízd. Popisujete stav a sestavujete protokoly o technickém stavu vykupovaných vozů, vč. vyčíslení nákladů na případné opravy vykupovaných vozů. Spolupracujete s prodejci nových vozů při výkupu vozu na protiúčet a jednáte se zákazníky.

Oceňujete a stanovujete výkupní cenu při využití oceňovacích a interních systémů.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Orientaci v automobilovém trhu - znalost značek, modelů, výbav
 • Základní produktové a pokročilé technické znalosti osobních vozů
 • Schopnost identifikovat mechanické a kosmetické vady vozů
 • Samostatnost a flexibilitu, ale také práci v týmu
 • Pečlivost, zdopovědnost, laoajalita
 • Technické znalosti a dovednosti, orientaci na automobilovém trhu

Vedoucí servisu

Jako vedoucí servisu jste strategickou osobou a součástí vedení provozovny. Řídíte aktivity servisních služeb v provozovně. Rozšiřujete, rozvíjíte, motivujete a průběžně hodnotíte celý tým servisních poradců, dílny ev. skladu dílů. Odpovídáte za efektivní chod, kvalitu servisních služeb s maximální orientací na zákazníka a jeho potřeby. Sledujete ukazatele servisu, vyhodnocujete, přijímáte opatření k dosažení stanovených cílů v klavitě a kvantitě.

Finanční řízení představuje správu přímých a nepřímých nákladů oddělení.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Komunikační dovednosti, empatie
 • Reprezentativní, profesionální a příjemné vystupování
 • Samostatnost a flexibilitu
 • Organizační schopnosti
 • Schopnost motivovat druhé, příp. řešení konfliktů
 • Aktivní znalost německého nebo anglického jazyka

Asistent (-ka) servisu

Jako asistent (-ka) v servisních službách patříte ke klíčovým pozicím v poprodejních službách. Pro naše zákazníky a návštěvníky jste primární kontaktní osobou. V každodenní práci servisu optimálně podporujete servisní poradce a tím přispíváte podstatnou měrou k tomu, aby byla návštěva za účelem servisu pro zákazníka pozitivním zážitkem. Vedle kompetentní péče o zákazníka patří k Vašim nejdůležitějším cílům také vyvolání nadšení u zákazníků a dlouhodobé udržení zákazníka, stejně jako koordinace organizačních procesů.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Velmi dobrou znalost procesů v servisu
 • Komunikační schopnosti a orientaci na zákazníka
 • Pozitivní a otevřené jednání
 • Radost z týmové práce
 • Organizační talent

Servisní poradce (-kyně)

Jako servisní poradce přebíráte v autorizovaném servisu centrální, koordinační funkci a působíte jako spojovací článek mezi zákazníkem a servisními službami podniku. Jste vždy orientován na služby, zákazníka, trh a nabízíte služby na vysoké úrovni. Odborná kompetence poskytování poradenství zákazníkům od Vás vyžaduje vedle dobrých komunikačních schopností také technické znalosti a orientaci v obchodních otázkách. Jste vyslancem a tváří značek, které zastupujete v autorizovaníém podniku.  

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Ukončené ekonomické nebo technické vzdělání
 • Velmi dobrou znalost procesů v servisních službách a chápání kvality
 • Komunikační schopnosti a orientaci na zákazníka
 • Pozitivní a otevřené jednání, odolnost vůči stresu
 • Osobní angažovanost a ochotu učit se

Vedoucí dílny

Jako vedoucí dílny jste velice důležitým propojením mezi servisními poradci a dílnou. Spolupodílíte se na rychlém a bezproblémovém průchodu servisní zakázky podnikem. Organizace práce jednotlivých pracovníků a jejich specializace na dílně, rozdělování a přidělování servisních zakázek, organizační a technická podpora, vč. kontroly kvality je Vaše každodenní náplň práce.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Velmi dobrou znalost procesů v servisních službách a chápání kvality
 • Komunikační schopnosti a orientaci na zákazníka
 • Pozitivní a otevřené jednání, odolnost vůči stresu, ev. schopnost řešit konflikty
 • Technické znalosti a organizační schopnosti

Vedoucí záruk

Jako vedoucí záruk koordinujete aktivity specialistů záruk a dohlížíte na správné vyúčtování všech záručních zakázek. Připravujte podkaldy pro záruční audity a na jejich základě přijímáte opatření pro celý proces zpracování záručních zakázek v podniku.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Velmi dobrou znalost procesů v servisních službách a chápání kvality
 • Komunikační schopnosti a orientaci na zákazníka
 • Pozitivní a otevřené jednání, odolnost vůči stresu, ev. schopnost řešit konflikty
 • Technické znalosti a organizační schopnosti

Specialista (-ka) záruk

Jako specialista záruk zpracováváte jednotlivé záruční protokoly pro vyúčtování. Komunikujete se servisními poradci a dílnou (vedoucí dílny, mechanici), příp importérem. Shromažďujete potřebné podklady pro správné sestavení záručního protokolu a odeslání. Pracujete s elektronickými systémy podniku a importéra.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Velmi dobrou znalost procesů v servisních službách a chápání kvality
 • Komunikační schopnosti a orientaci na zákazníka
 • Pozitivní a otevřené jednání, odolnost vůči stresu, ev. schopnost řešit konflikty
 • Technické znalosti a organizační schopnosti
 • Pečlivost a svědomitost

Servisní technik (-nička) osobních vozů

Jako servisní technik v sobě spojujete techniku, mechaniku a elektroniku a čekají na Vás v této funkci také úkoly související s komunikací se zákazníky a poradenstvím pro zákazníky. Nabízíte zákazníkovi kompetentní odborná řešení technických otázek. Primární úkoly servisního technika v autorizovaném servisu zahrnují servisní, údržbářské, opravárenské a diagnostické práce na moderních osobních vozidlech. Možnost dalšího vzdělávání vedoucího k úspěšné kariéře v autorizovaném podniku je Vám otevřená.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Ukončené technické vzdělání, nejlépe v oboru autotronik, autoelektrikář, příp. opravář motorových vozidel
 • Schopnost používat nejmodernější diagnostické metody
 • Angažovanost a ochotu učit se
 • Samostatnost a svědomitost při práci

Mechanik (-nička)

Jako mechanik pracujete na přidělených zakázkách s ohledem na nejvyšší možnou kvalitu. Komunikujete s vedoucím dílny, servisními poradci a skladem dílů. Při zpracování zakázky využíváte svou kvalifikaci a elektronické systémy dílny.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Ukončené technické vzdělání, nejlépe v oboru automechanik příp. opravář motorových vozidel
 • Angažovanost a ochotu učit se
 • Samostatnost, pečlivost a svědomitost při práci

Autoelektrikář (-ka)

Jako autoelektrikář pracujete na přidělených, specifických zakázkách s ohledem na nejvyšší možnou kvalitu. Komunikujete s vedoucím dílny, servisními poradci a skladem dílů. Při zpracování zakázky využíváte svou kvalifikaci a elektronické systémy dílny.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Ukončené technické vzdělání, nejlépe v oboru autotronik příp. autoelektrikář
 • Zkušenost s opravou a údržbou s podporou počítačových systémů
 • Angažovanost a ochotu učit se
 • Samostatnost, pečlivost a svědomitost při práci

Autolakýrník (-ce)

Váš hlavní úkol na pozici autolakýrníka spočívá v tom, že udržujete, resp. opravujete povrch vozidla a provádíte montážní a demontážní práce, které jsou k tomu potřeba, přičemž optimálně manipulujete s komponenty. Vedle vyřizování zakázky v rámci jednání se zákazníkem patří k Vašim rozmanitým pracovním oblastem prověřování kvality, kontroly vozidel zákazníků a také práce na výměně skel vozidel.  

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Ukončené vzdělání v oboru autolakýrník
 • Řemeslnou zručnost a pečlivost
 • Angažovanost a ochotu učit se
 • Výraznou orientaci na kvalitu a dodržování termínů

Karosář / autoklempíř (-ka)

Jako karosář v autorizovaním podniku posuzujete škody na karosérii a podvozku, např. po nehodě. Radíte zákazníkům, jaké údržbářské, opravárenské a montážní práce jsou třeba, a tyto práce provádíte. Profese karosáře zahrnuje údržbu, resp. opravu karosérií a montáž dílů karosérie. Profese karosáře je charakterizována řemeslnou zručností, novými vývojovými trendy a technickými inovacemi, vč. spojování různých materiálů apod.  

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Ukončené technické vzdělání, nejlépe v oboru karosář
 • První praktickou zkušenost v oblasti karosářských prací
 • Řemeslnou zručnost a pečlivost
 • Angažovanost a ochotu učit se
 • Samostatnost, pečlivost a svědomitost při práci

Diagnostický technik

Jako diagnostický technik pracujete na přidělených, specifických zakázkách s ohledem na nejvyšší možnou kvalitu. Svou kompetencí pro řízené vyhledávání závad na vozidle podporujete ostatní kolegy na dílně právě diagnostikou. Komunikujete s vedoucím dílny, servisními poradci a ostatními pracovníky dílny. Při zpracování zakázky využíváte svou kvalifikaci a elektronické systémy dílny a nejmodernější diagnostické prostředky.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Ukončené technické vzdělání, nejlépe v oboru autotronik příp. autoelektrikář
 • Zkušenost s opravou a údržbou s podporou počítačových systémů
 • Angažovanost a ochotu učit se
 • Samostatnost, pečlivost a svědomitost při práci

Vysokonapěťový technik

Jako vysokonapěťový technik pracujete na přidělených, specifických zakázkách s ohledem na nejvyšší možnou kvalitu. Svou kompetencí pro práci na hybridních, plug-in hybridních či plně elektrických vozidlech, obsahující životu nebezpečné napětí podporujete ostatní kolegy na dílně. Komunikujete s vedoucím dílny, servisními poradci, ostatními pracovníky dílny a importérem. Při zpracování zakázky využíváte svou kvalifikaci a elektronické systémy dílny a nejmodernější diagnostické prostředky. Jste zodpovědný za uvedení vozidla do tzv. „beznapěťového stavu“ a opětovném uvedení do stavu pod napětím.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Ukončené technické vzdělání, nejlépe v oboru autotronik příp. autoelektrikář, vč. kvalifikace pro samostatnou práci na elektrozařízeních
 • Angažovanost a ochotu učit se
 • Samostatnost, pečlivost a svědomitost při práci

Vedoucí oblasti dílů

Jako vedoucí oblasti dílů, resp. skladu dílů a příslušenství, jste v rámci celkového organizačního procesu zodpovědný za logistické činnosti v souvislosti s díly a příslušenstvím. Při tom vycházíte ze svých důkladných znalostí produktů a systémů fungujících v autorizovaním podniku. Rozšiřujete, rozvíjíte, motivujete a průběžně hodnotíte celý tým pracovníků skladu. Odpovídáte za efektivní chod, kvalitu nákupu a odbytu dílů a příslušenství s maximální orientací na zákazníka a jeho potřeby. Sledujete ukazatele skladového hospodářství, vyhodnocujete, přijímáte opatření k dosažení stanovených cílů v klavitě a kvantitě.

Finanční řízení představuje správu přímých a nepřímých nákladů oddělení.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Ukončené ekonomické nebo technické vzdělání
 • Samostatnost, pečlivost a svědomitost při práci
 • Výraznou orientaci na kvalitu a dodržování termínů
 • Organizační talent

Pracovník (-ce) v oblasti dílů

Jako pracovník v oblasti dílů, resp. skladu dílů a příslušenství, jste v rámci celkového organizačního procesu zodpovědný za logistické činnosti v souvislosti s díly a příslušenstvím. Při tom vycházíte ze svých důkladných znalostí produktů a systémů fungujících v autorizovaním podniku. Pro profil pracovníka v oblasti dílů jsou potřeba rovněž dobré schopnosti pro prodej a péči o zákazníka. V oblasti servisu jsou Vám otevřeny možnosti rozvoje a kariérního postupu.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Ukončené ekonomické nebo technické vzdělání
 • Samostatnost, pečlivost a svědomitost při práci
 • Výraznou orientaci na kvalitu a dodržování termínů
 • Organizační talent

Poradce v oblasti dílů a příslušenství

Jako poradce v oblasti dílů a příslušenství jste specialistou ve skladu dílů a příslušenství. Podporujete svými znalostmi své kolegy ze skladu, servinsí poradce příp. prodejce nových nebo ojetých vozů v rámci celkového prodejního procesu. Při tom vycházíte ze svých důkladných znalostí produktů a jejich kombinací a možností.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Ukončené ekonomické nebo technické vzdělání
 • Samostatnost, pečlivost a svědomitost při práci
 • Výraznou orientaci na kvalitu a spokojenost zákazníka
 • Organizační talent

Ředitel (-ka) podniku

Jako ředitel podniku zodpovídáte za řízení a výsledky celé provozovny. Podle organizačního schématu podniku pravidelně komunikujete s vedoucími jednotlivých oddělení, průběžně sledujete výsledky a nastavujete opatření. Vytváříte a nastavujete vizi a strategii provozovny s ohledem na jednotlivé značky a dlouhodobé cíle.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání
 • Samostatnost, pečlivost a svědomitost při práci
 • Výraznou orientaci na zákazníka a kvalitu, vč. ekonomických výsledků
 • Organizační talent
 • Reprezentativní komunikaci, vystupování a jednání, vč. řešení konfliktů
 • Aktivní znalost německého nebo anglického jazyka

Asistent (-ka) ředitele

Jako asistent (-ka) ředitele jste organizační podporou této osoby. Pomáháte s denní agendou a plníte úkoly spojené s organizací schůzek, plánování času, získávání a příprava podkladů na jednání apod.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Velmi dobrou znalost procesů v prodeji a servisu
 • Komunikační schopnosti a orientaci na zákazníka
 • Pozitivní a otevřené jednání
 • Radost z týmové práce
 • Organizační talent

Vedoucí značky

Jako vedoucí značky jste klíčovou osobou v podniku, která zodpovídá za veškeré aktivity v podniku směrem ke konkrétní zastupované značce, importérovi a zákazníkům. Tyto aktivity jsou napříč prodejem nových vozů, ojetých vozů nebo servisních služeb.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Velmi dobrou znalost procesů v prodeji a servisu
 • Komunikační schopnosti a orientaci na zákazníka
 • Pozitivní a otevřené jednání
 • Radost z týmové práce
 • Organizační talent

Vedoucí marketingu

Jako vedoucí marketingu jste zodpovědný (-á) za plánování marketingových aktivit, finančního rozpočtu, plnění a výsledky. Komunikujete s importérem ohledně centrálních aktivit a navrhujete lokální aktivity. Tyto aktivity jsou napříč prodejem nových vozů, ojetých vozů nebo servisních služeb a zastoupených značek.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Velmi dobrou znalost procesů v marketingu ATL, BTL apod.
 • Komunikační schopnosti a orientaci na zákazníka
 • Radost z týmové práce
 • Organizační talent

Zaměstnanec marketingu

Jako zaměstnanec marketingu plníte úkoly v plánování marketingových aktivit, plnění a měření výsledků. Komunikujete s vedoucím marketingu, externími agenturami a koordinute nastavené aktivity. Tyto aktivity jsou napříč prodejem nových vozů, ojetých vozů nebo servisních služeb a zastoupených značek.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Velmi dobrou znalost procesů v marketingu ATL, BTL apod.
 • Komunikační schopnosti a orientaci na zákazníka
 • Radost z týmové práce
 • Organizační talent

CRM manager

Jako CRM manager jste zodpovědný (-á) za udržování styku se zákazníky. Pomocí CRM systému provozovny dbáte na aktuálnost a čistotu databáze zákazníků, společně s marketingem navrhujete aktivity pro oslovení a komunikaci se zákazníky.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Dobrou znalost procesů v prodeji a servisu
 • Komunikační schopnosti a výraznou orientaci na zákazníka
 • Radost z týmové práce
 • Organizační talent, pečlivost a svědomitost

Vedoucí lidských zdrojů (personalistiky)

Jako vedoucí lidských zdrojů jste zodpovědný (-á) za kompletní personální oblast provozovny, vč. plnění zákonných standardů. Komunikujete s vedoucími jednotlivých oddělení a podporujete je svou kvalifikací ve všech situacích spojených s personálem, vč. např. náboru a výběru nového personálu. Spadáte přímo pod ředitele provozovny.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Dobrou znalost a orientaci v pracovně-právní oblasti
 • Komunikační schopnosti, empatie
 • Radost z týmové práce
 • Organizační talent, pečlivost a svědomitost

ICT- administrátor

Jako ICT-administrátor koordinujete informační a komunikační technologie v podniku za všechny oblasti prodeje a servisních služeb. Znáte ICT strukturu podniku, zajišťujete její bezproblémový chod pro ideální průběh všech procesů. Navrhujete hardwarová a softwarová řešení, dle aktuálních a budoucích potřeb všech oddělení podniku. Komunikuje a spolupracuje s ICT-koordinátory importéra.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Ukončené min. střední vzdělání ICT směru
 • Komunikační dovednosti, empatie
 • Samostatnost, flexibilita, rozhodnost, loajalita
 • Týmová spolupráce, organizační schopnosti
 • Velmi dobrá znalost ICT prostředí
 • Aktivní znalost německého nebo anglického jazyka

Účetní

Jako účetní se staráte o věrné a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření podniku. Spolupracujete na sestavování účetních uzávěrek, sestavujete účetní výkazy, kontrolujete a účtujete faktury, oceňujete majetek a kapitál podniku, odepisujete dlouhodobá aktiva, vytváříte rezervy a opravné položky.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Ukončené min. střední vzdělání
 • Samostatnost, flexibilita, rozhodnost, loajalita
 • Týmová spolupráce, organizační schopnosti
 • Pečlivost a svědomitost

Vedoucí vozového parku

Jako vedoucí vozového parku firmy máte na starosti firemní vozidla, vč. autopůjčovny, předváděcí vozidla, náhradní vozy servisu, služební vozidla apod.

Komunikujete s prodejem nových a ojetých vozidel, servisními službami. Dohlížíte na technický stav, nákup a prodej.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Velmi dobrou znalost procesů v servisu
 • Dobré komunikační schopnosti a orientaci na zákazníka
 • Pozitivní a otevřené jednání, empatii
 • Radost z týmové práce
 • Organizační talent

Havarijní služba

Jako zaměstnanec v havarijní službě podporujete servisní poradce a vedoucího dílny v procesu péče o zákazníka, který má nějaký problém nebo nehodu na cestě. Komunikujete s asistenční linkou a interními kolegy na dílně. Vaším hlavním úkolem je, vždy se postarat o zákazníka v nouzové situaci.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Velmi dobrou znalost procesů v servisu
 • Dobré komunikační schopnosti a orientaci na zákazníka
 • Pozitivní a otevřené jednání, empatii
 • Radost z týmové práce
 • Organizační talent

Zaměstnanec ochranky

Jako zaměstnanec ochranky jste 24 hodin, 7 dní v týdnu po celý rok zodpovědný společně s kolegy za ochranu majetku podniku a zákazníků.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Loajalitu, zodpovědnost, pečlivost
 • Pozitivní a otevřené jednání
 • Radost z týmové práce

Informační pult

Jako pracovník (-ce) informačního pultu v podniku jste pro naše zákazníky a návštěvníky první kontaktní osobou. V každodenní práci prodeje a servisu nebo prodeje dílů a příslušenství optimálně podporujete všechny své kolegy a tím přispíváte podstatnou měrou k tomu, aby byla návštěva podniku pro zákazníka pozitivním zážitkem.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Velmi dobrou znalost procesů v prodeji a servisu
 • Vynikající komunikační schopnosti a orientaci na zákazníka
 • Pozitivní a otevřené jednání
 • Radost z týmové práce
 • Organizační talent

Myčkař

Vaším úkolem bude příprava vozidla k předání zákazníkovi ať už nový vůz nebo zánovní vůz, stejně tak vozidlo zákazníka po provedených servisních úkonech. Vždy musí být vůz zvenku i zevnitř dokonale čistý pro max. spokojenost zákazníka.

V ideálním případě si s sebou přinášíte:
 • Samostatnost, pečlivost, loajalitu
 • Týmovou spolupráci, smysl pro pořádek a čistotu
 • Základní produktové a technické znalosti osobních vozů

Najděte si práci
v automobilovém průmyslu

zobrazit otevřené pozice

Oznamovací systém compliance:

Dodržování zákonných předpisů a interních směrnic a nařízení je nejvyšší prioritu společnosti Volkswagen. Poškození naší společnosti, našich zaměstnanců a obchodních partnerů se můžeme vyhnout, pouze pokud budou dodržována pravidla a přijaté standardy. Proto je nutné, aby bylo nekalé jednání rychle rozpoznáno, prověřeno a okamžitě odstraněno.

Odhalit nekalé jednání vyžaduje bdělost ze strany každého jednotlivce a ochotu upozornit na možná závažná porušení předpisů na základě odůvodněného podezření. Vážíme si také informací této povahy od obchodních partnerů, zákazníků a dalších třetích stran. Oznámení o podezření lze podávat kdykoli a v jakémkoli jazyce.

Oznamovací systém, označovaný také jako Whistleblower system, zaručuje oznamovateli a osobám, kterých se to týká největší možnou míru ochrany. Vyšetřování je zahájeno až po velmi pečlivém prozkoumání všech dostupných informací, jejich prověření a vyhodnocení podezření z porušení předpisů. Během celého vyšetřovacího procesu je zachováván princip důvěrnosti a utajení.

Systém ombudsmanů:

„Ombudsman“ je termín převzatý ze švédského slova pro mediátora nebo právního zástupce. Dr. Rainer Buchert a Thomas Rohrbach, externí ombudsmani jmenovaní skupinou Volkswagen, působí jako zvláštní poradce pro přijímání zpráv o potenciálním porušení zákonů nebo vnitřních předpisů společnosti nebo o jakémkoli jiném škodlivém chování. Pokud je to nutné, konzultují oznámení s oznamovatelem, pokud je známa jeho totožnost. Nakonec předají všechny informace, které byly odsouhlaseny s oznamovatelem, k dalšímu zpracování příslušnému vyšetřovacímu úřadu.

Všechny informace jsou považovány za důvěrné a je to oznamovatel, který rozhodne, zda si přeje chránit svoji identitu vůči společnosti. Ombudsmani jmenovaní skupinou zajišťují, aby zprávy od oznamovatelů, kteří si nepřejí být společností identifikováni, byly předávány vyšetřovacímu úřadu anonymně.

Chcete-li kontaktovat ombudsmany Volkswagen, najdete jejich kontaktní místo na následující domovské stránce: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com

Kontakty:

Ombudsmani
Dr. Rainer Buchert
Telefon: +49 6105 921355 nebo +49 69 71033330
E-Mail: dr-buchert@dr-buchert.de

Thomas Rohrbach
Telefon: +49 69 65300356
E-Mail: rohrbach@ra-rohrbach.de

Hotline 24/7
Telefon: +800 444 46300 nebo +49 5361 946300

Internet
www.ombudsmen-of-volkswagen.com

Porsche Česká republika s.r.o.
Telefon: +420 251 033 915
E-Mail: compliance@porsche.co.cz
Web: www.porsche.co.cz/compliance

Anglická verze: https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html
Německá verze: https://www.volkswagenag.com/de/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html

Nastavení cookies