Skvělé nabídky práce
pro milovníky aut

Nasedněte k nám

Nabízíme skvělé pracovní příležitosti v autorizované prodejní a servisní síti značek Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra a Volkswagen Užitkové vozy. Práce v automobilovém průmyslu vyžaduje zápal a plné nasazení.

Seznamte se s námi

Auta a všechno kolem nich si zaslouží lásku a péči, kterou zvládnete poskytovat jenom, když vaše srdce buší do rytmu motorů. Cítíte to také tak?

01

Práce, která má budoucnost

Mobilita a automobilový průmysl zažívá příval změn a naše značky jsou na jeho popředí. Elektrifikace pohonu, digitalizace, pokroky v bezpečnosti a umělé inteligenci jsou výzvy i příležitosti. Automobilový průmysl se po sto letech teprve rozjíždí.

02

Práce, která vás bude bavit

Máme veliký sortiment, inovační drive a skvělé klienty. Práce u nás nikdy není nuda, protože není rutinní. Vždycky se setkáte s novými technologiemi a modely.

03

Práce, která vás posune dál

V automobilovém průmyslu nesmíte ani chvíli stát na místě. Proto našim zaměstnancům nabízíme plejádu vzdělávacích programů a rekvalifikačních kurzů.

04

Práce, která má smysl

Jako jeden z tržních lídrů bereme své společenské obligace velmi vážně. Provozujeme charitativní aktivity z oblasti ekologie, ale i projekty prospívající dětem a společenským otázkám vzdělávání a mateřství, do kterých se může zapojit.

Naši spolujezdci

Proč si vybrat práci u nás a co vám přinese? Na to vám nejlépe odpoví ti nejpovolanější - naši zaměstnanci. Podívejte se na jejich medailonky a nahlédněte pod kapotu jejich kariéry.

Josef Semerád
Vedoucí servisních služeb
Markéta Tomková
Vedoucí administrativy
Michaela Hrynčuková
Personalistka
Michal Žoldoš
Automechanik
Ondřej Sedláček
Servisní poradce
Roman Hlavička
Prodejce vozů

NEVÍTE KUDY KAM?

Náš autoskop vás nasměruje správným směrem!

Co říkají hvězdy

Oznamovací systém compliance:

Dodržování zákonných předpisů a interních směrnic a nařízení je nejvyšší prioritu společnosti Volkswagen. Poškození naší společnosti, našich zaměstnanců a obchodních partnerů se můžeme vyhnout, pouze pokud budou dodržována pravidla a přijaté standardy. Proto je nutné, aby bylo nekalé jednání rychle rozpoznáno, prověřeno a okamžitě odstraněno.

Odhalit nekalé jednání vyžaduje bdělost ze strany každého jednotlivce a ochotu upozornit na možná závažná porušení předpisů na základě odůvodněného podezření. Vážíme si také informací této povahy od obchodních partnerů, zákazníků a dalších třetích stran. Oznámení o podezření lze podávat kdykoli a v jakémkoli jazyce.

Oznamovací systém, označovaný také jako Whistleblower system, zaručuje oznamovateli a osobám, kterých se to týká největší možnou míru ochrany. Vyšetřování je zahájeno až po velmi pečlivém prozkoumání všech dostupných informací, jejich prověření a vyhodnocení podezření z porušení předpisů. Během celého vyšetřovacího procesu je zachováván princip důvěrnosti a utajení.

Systém ombudsmanů:

„Ombudsman“ je termín převzatý ze švédského slova pro mediátora nebo právního zástupce. Dr. Rainer Buchert a Thomas Rohrbach, externí ombudsmani jmenovaní skupinou Volkswagen, působí jako zvláštní poradce pro přijímání zpráv o potenciálním porušení zákonů nebo vnitřních předpisů společnosti nebo o jakémkoli jiném škodlivém chování. Pokud je to nutné, konzultují oznámení s oznamovatelem, pokud je známa jeho totožnost. Nakonec předají všechny informace, které byly odsouhlaseny s oznamovatelem, k dalšímu zpracování příslušnému vyšetřovacímu úřadu.

Všechny informace jsou považovány za důvěrné a je to oznamovatel, který rozhodne, zda si přeje chránit svoji identitu vůči společnosti. Ombudsmani jmenovaní skupinou zajišťují, aby zprávy od oznamovatelů, kteří si nepřejí být společností identifikováni, byly předávány vyšetřovacímu úřadu anonymně.

Chcete-li kontaktovat ombudsmany Volkswagen, najdete jejich kontaktní místo na následující domovské stránce: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com

Kontakty:

Ombudsmani
Dr. Rainer Buchert
Telefon: +49 6105 921355 nebo +49 69 71033330
E-Mail: dr-buchert@dr-buchert.de

Thomas Rohrbach
Telefon: +49 69 65300356
E-Mail: rohrbach@ra-rohrbach.de

Hotline 24/7
Telefon: +800 444 46300 nebo +49 5361 946300

Internet
www.ombudsmen-of-volkswagen.com

Porsche Česká republika s.r.o.
Telefon: +420 251 033 915
E-Mail: compliance@porsche.co.cz
Web: www.porsche.co.cz/compliance

Anglická verze: https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html
Německá verze: https://www.volkswagenag.com/de/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html

Nastavení cookies