Karosář/Autoklempíř

Lokalita

Borská 2892/59, 301 00  Plzeň-Jižní Předměstí, Česká republika

Druh úvazku

Práce na plný úvazek

Podnik/skupina

AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.

Víme, že být nejlepší, neustále se zlepšovat a posouvat své hranice jde pouze se správnými lidmi. A ti pracují u nás - v Autocentru Jan Šmucler. Pracují u nás nadšenci do automobilů, motocyklů. Všem voní nejen benzín, ale i práce. Tvoříme perfektní kolektiv, který společná práce baví. Připojte se k nám do týmu a natankujte atmosféru rodinné firmy. Naší vizí je být exkluzivním rodinným dealerstvím, které se výrazně odlišuje od konkurence a svými službami a péčí ji vysoce převyšuje.

Karosář/Autoklempíř

Chtěli byste si vyzkoušet rozklepávání nejtku, jako ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje? Možná i to se vám u nás jednou povede. Pokud ne, budete pracovat na zajímavých projektech každý den. V našem servisu se opravují nejen staré rachotiny! Poznejte, jak to u nás chodí.

Co máme pro autoklempíře připraveno?

prostředí rodinné firmy s pevnými základy a 20letou historií
nově zrekonstruované prostory a nejmodernější zařízení
neustálé zvyšování kvalifikace, účast na školeních pořádaných importéry zastupovaných značek
nadstandardní mzdu orientovanou na výkon a výsledek

Jaký by měl autoklempíř být?

dokáže samostatně pracovat a má selský rozum
platí u něj “zlaté české ručičky”
práce pro něj není pouze povinnost
má řidičský průkaz pro skupinu B

Vaše každodenní úkoly

odborné klempířské práce na vozidlech
demontáž a montáž jednotlivých skupin a podskupin a částí motorových vozidel, opravy a úpravy jednotlivých částí karoserie
svařování, vyrovnávání a broušení karoserie
kontrola geometrie karoserií, skříní a podvozků vozidel po opravách

Co vzdělání a praxe?

Náš autoklempíř musí být minimálně vyučen v oboru. Praxe je důležitá, ale ani čerstvým absolventům dveře nezavíráme. I nováčkům v oboru pomůžeme se získáním kvalifikace a praxe! O váš růst se postaráme nejen my, ale i samotní výrobci jednotlivých námi zastupovaných značek.

Zaujal vás inzerát?

Poslat žádost

Oznamovací systém compliance:

Dodržování zákonných předpisů a interních směrnic a nařízení je nejvyšší prioritu společnosti Volkswagen. Poškození naší společnosti, našich zaměstnanců a obchodních partnerů se můžeme vyhnout, pouze pokud budou dodržována pravidla a přijaté standardy. Proto je nutné, aby bylo nekalé jednání rychle rozpoznáno, prověřeno a okamžitě odstraněno.

Odhalit nekalé jednání vyžaduje bdělost ze strany každého jednotlivce a ochotu upozornit na možná závažná porušení předpisů na základě odůvodněného podezření. Vážíme si také informací této povahy od obchodních partnerů, zákazníků a dalších třetích stran. Oznámení o podezření lze podávat kdykoli a v jakémkoli jazyce.

Oznamovací systém, označovaný také jako Whistleblower system, zaručuje oznamovateli a osobám, kterých se to týká největší možnou míru ochrany. Vyšetřování je zahájeno až po velmi pečlivém prozkoumání všech dostupných informací, jejich prověření a vyhodnocení podezření z porušení předpisů. Během celého vyšetřovacího procesu je zachováván princip důvěrnosti a utajení.

Systém ombudsmanů:

„Ombudsman“ je termín převzatý ze švédského slova pro mediátora nebo právního zástupce. Dr. Rainer Buchert a Thomas Rohrbach, externí ombudsmani jmenovaní skupinou Volkswagen, působí jako zvláštní poradce pro přijímání zpráv o potenciálním porušení zákonů nebo vnitřních předpisů společnosti nebo o jakémkoli jiném škodlivém chování. Pokud je to nutné, konzultují oznámení s oznamovatelem, pokud je známa jeho totožnost. Nakonec předají všechny informace, které byly odsouhlaseny s oznamovatelem, k dalšímu zpracování příslušnému vyšetřovacímu úřadu.

Všechny informace jsou považovány za důvěrné a je to oznamovatel, který rozhodne, zda si přeje chránit svoji identitu vůči společnosti. Ombudsmani jmenovaní skupinou zajišťují, aby zprávy od oznamovatelů, kteří si nepřejí být společností identifikováni, byly předávány vyšetřovacímu úřadu anonymně.

Chcete-li kontaktovat ombudsmany Volkswagen, najdete jejich kontaktní místo na následující domovské stránce: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com

Kontakty:

Ombudsmani
Dr. Rainer Buchert
Telefon: +49 6105 921355 nebo +49 69 71033330
E-Mail: dr-buchert@dr-buchert.de

Thomas Rohrbach
Telefon: +49 69 65300356
E-Mail: rohrbach@ra-rohrbach.de

Hotline 24/7
Telefon: +800 444 46300 nebo +49 5361 946300

Internet
www.ombudsmen-of-volkswagen.com

Porsche Česká republika s.r.o.
Telefon: +420 251 033 915
E-Mail: compliance@porsche.co.cz
Web: www.porsche.co.cz/compliance

Anglická verze: https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html
Německá verze: https://www.volkswagenag.com/de/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html