Asistent servisu - Servisní technik

Lokalita

Václava Majera 2666, 440 01  Louny-Louny, Česká republika

Značka

Volkswagen

Druh úvazku

Práce na plný úvazek

Podnik/skupina

AUTO Evžen Myslivec s.r.o.

Naše rodinná firma se pohybuje na automobilovém trhu již od roku 1989. Dnes je společnost AUTO Evžen Myslivec autorizovaným prodejcem vozů ŠKODA a SEAT. Dále jsme certifikovaným servisním partnerem značek Volkswagen, Volkswagen užitkové vozy, SEAT a Škoda. V rámci ojetých vozů jsme certifikovaným prodejním místem sítě ŠKODA Plus. Jsme stabilní firma, která disponuje nejmodernějším zázemím a odborníky, kteří rádi předají své zkušenosti. Působíme v neustále se rozvíjejícím a trendy odvětví ve kterém spatřujeme budoucnost naší společnosti a našich zaměstnanců.

Představení pozice (typické činnosti a pracovní náplň):

Servisní poradce je odpovědný za příjem vozů do servisu, zpracování zakázek servisu a jejich průběh, dle pravidel a standardů výrobce ( Volkswagen, SEAT, Škoda ). Jeho náplní práce je péče o zákazníka servisu. Využívá všech definovaných možností odbytu servisních výkonů, dílů a příslušenství. Jeho hlavní cíl je spokojenost zákazníka, kvalita práce a tím dosažená profitabilita servisu.

Požadavky na pozici:

Ukončené min. střední vzdělání
Orientace na zákazníka
Schopnost navázat kontakt, komunikační dovednosti, empatie
Samostatnost, flexibilita, rozhodnost, loajalita
Týmová spolupráce, organizační schopnosti
Velmi dobrá znalost MS Office

Výhoda pro uchazeče:

Praxe, nebo zkušenosti v automobilovém, nebo obchodním odvětví.
Základní produktové a technické znalosti osobních vozů. Kultivovaný vzhled, vystupování a jednání. Odolnost vůči stresu, časová flexibilita, týmová spolupráce.

Zaujal vás inzerát?

Poslat žádost

Oznamovací systém compliance:

Dodržování zákonných předpisů a interních směrnic a nařízení je nejvyšší prioritu společnosti Volkswagen. Poškození naší společnosti, našich zaměstnanců a obchodních partnerů se můžeme vyhnout, pouze pokud budou dodržována pravidla a přijaté standardy. Proto je nutné, aby bylo nekalé jednání rychle rozpoznáno, prověřeno a okamžitě odstraněno.

Odhalit nekalé jednání vyžaduje bdělost ze strany každého jednotlivce a ochotu upozornit na možná závažná porušení předpisů na základě odůvodněného podezření. Vážíme si také informací této povahy od obchodních partnerů, zákazníků a dalších třetích stran. Oznámení o podezření lze podávat kdykoli a v jakémkoli jazyce.

Oznamovací systém, označovaný také jako Whistleblower system, zaručuje oznamovateli a osobám, kterých se to týká největší možnou míru ochrany. Vyšetřování je zahájeno až po velmi pečlivém prozkoumání všech dostupných informací, jejich prověření a vyhodnocení podezření z porušení předpisů. Během celého vyšetřovacího procesu je zachováván princip důvěrnosti a utajení.

Systém ombudsmanů:

„Ombudsman“ je termín převzatý ze švédského slova pro mediátora nebo právního zástupce. Dr. Rainer Buchert a Thomas Rohrbach, externí ombudsmani jmenovaní skupinou Volkswagen, působí jako zvláštní poradce pro přijímání zpráv o potenciálním porušení zákonů nebo vnitřních předpisů společnosti nebo o jakémkoli jiném škodlivém chování. Pokud je to nutné, konzultují oznámení s oznamovatelem, pokud je známa jeho totožnost. Nakonec předají všechny informace, které byly odsouhlaseny s oznamovatelem, k dalšímu zpracování příslušnému vyšetřovacímu úřadu.

Všechny informace jsou považovány za důvěrné a je to oznamovatel, který rozhodne, zda si přeje chránit svoji identitu vůči společnosti. Ombudsmani jmenovaní skupinou zajišťují, aby zprávy od oznamovatelů, kteří si nepřejí být společností identifikováni, byly předávány vyšetřovacímu úřadu anonymně.

Chcete-li kontaktovat ombudsmany Volkswagen, najdete jejich kontaktní místo na následující domovské stránce: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com

Kontakty:

Ombudsmani
Dr. Rainer Buchert
Telefon: +49 6105 921355 nebo +49 69 71033330
E-Mail: dr-buchert@dr-buchert.de

Thomas Rohrbach
Telefon: +49 69 65300356
E-Mail: rohrbach@ra-rohrbach.de

Hotline 24/7
Telefon: +800 444 46300 nebo +49 5361 946300

Internet
www.ombudsmen-of-volkswagen.com

Porsche Česká republika s.r.o.
Telefon: +420 251 033 915
E-Mail: compliance@porsche.co.cz
Web: www.porsche.co.cz/compliance

Anglická verze: https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html
Německá verze: https://www.volkswagenag.com/de/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html