Automechanik - autoelektrikář

Lokalita

Jindřicha Jindřicha 105, 346 01  Horšovský Týn-Velké Předměstí, Česká republika

Druh úvazku

Práce na plný úvazek

Podnik/skupina

Porsche Česká republika s.r.o. - prodejní a servisní partneři

Víme, že být nejlepší, neustále se zlepšovat a posouvat své hranice jde pouze se správnými lidmi. A ti pracují u nás - v Autocentru Jan Šmucler. Pracují u nás nadšenci do automobilů, motocyklů. Všem voní nejen benzín, ale i práce. Tvoříme perfektní kolektiv, který společná práce baví. Připojte se k nám do týmu a natankujte atmosféru rodinné firmy. Naší vizí je být exkluzivním rodinným dealerstvím, které se výrazně odlišuje od konkurence a svými službami a péčí ji vysoce převyšuje.

Automechanik - autoelektrikář

Nevadí vám špinavá práce, máte rádi vůni oleje a vyznáte se v elektrických rozvodech auta? Hledáme mechaniky do našeho servisu.

Požadavky znáte - co nabídneme my?

prostředí rodinné firmy s pevnými základy a 20letou historií
nově zrekonstruované prostory a nejmodernější zařízení
neustálé zvyšování kvalifikace, účast na školeních pořádaných importéry zastupovaných značek
nadstandardní mzda orientovaná na výkon a výsledek

Jak si mechanika představujeme?

není mu cizí samostatnost a dokáže přemýšlet selským rozumem
platí u něj zlaté české ručičky
práce pro něj není pouze povinnost
má řidičský průkaz
mezi jeho vlastnosti patří pečlivost, flexibilita, spolehlivost a zodpovědnost

Vaše každodenní úkoly

stanovování diagnózy poruch prozkoumáním závad
stanovování způsobu oprav
posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz
montáž dílů automobilového příslušenství
provádění systematické údržby, záručních oprav a prohlídek
provádění generálních a celkových oprav

Co vzdělání a praxe?

Náš mechanik musí být vyučen v oboru. Oceňujeme praxi, ale ani čerstvým absolventům dveře nezavíráme. Pravidelně nové i zkušené tváře servisu posíláme na různá školení. O váš růst se postaráme nejen my, ale i samotní výrobci námi zastupovaných značek.

Pomůžeme vám růst
Každá pracovní pozice nabídne tzv. kvalifikační cestu. Postupně se stanete specialistou na konkrétní typ oprav. Tím ovšem osobní rozvoj nekončí! Své dovednosti můžete zužitkovat také na odborných celosvětových soutěžích pořádaných automotive značkami.

Zaujal vás inzerát?

Poslat žádost

Oznamovací systém compliance:

Dodržování zákonných předpisů a interních směrnic a nařízení je nejvyšší prioritu společnosti Volkswagen. Poškození naší společnosti, našich zaměstnanců a obchodních partnerů se můžeme vyhnout, pouze pokud budou dodržována pravidla a přijaté standardy. Proto je nutné, aby bylo nekalé jednání rychle rozpoznáno, prověřeno a okamžitě odstraněno.

Odhalit nekalé jednání vyžaduje bdělost ze strany každého jednotlivce a ochotu upozornit na možná závažná porušení předpisů na základě odůvodněného podezření. Vážíme si také informací této povahy od obchodních partnerů, zákazníků a dalších třetích stran. Oznámení o podezření lze podávat kdykoli a v jakémkoli jazyce.

Oznamovací systém, označovaný také jako Whistleblower system, zaručuje oznamovateli a osobám, kterých se to týká největší možnou míru ochrany. Vyšetřování je zahájeno až po velmi pečlivém prozkoumání všech dostupných informací, jejich prověření a vyhodnocení podezření z porušení předpisů. Během celého vyšetřovacího procesu je zachováván princip důvěrnosti a utajení.

Systém ombudsmanů:

„Ombudsman“ je termín převzatý ze švédského slova pro mediátora nebo právního zástupce. Dr. Rainer Buchert a Thomas Rohrbach, externí ombudsmani jmenovaní skupinou Volkswagen, působí jako zvláštní poradce pro přijímání zpráv o potenciálním porušení zákonů nebo vnitřních předpisů společnosti nebo o jakémkoli jiném škodlivém chování. Pokud je to nutné, konzultují oznámení s oznamovatelem, pokud je známa jeho totožnost. Nakonec předají všechny informace, které byly odsouhlaseny s oznamovatelem, k dalšímu zpracování příslušnému vyšetřovacímu úřadu.

Všechny informace jsou považovány za důvěrné a je to oznamovatel, který rozhodne, zda si přeje chránit svoji identitu vůči společnosti. Ombudsmani jmenovaní skupinou zajišťují, aby zprávy od oznamovatelů, kteří si nepřejí být společností identifikováni, byly předávány vyšetřovacímu úřadu anonymně.

Chcete-li kontaktovat ombudsmany Volkswagen, najdete jejich kontaktní místo na následující domovské stránce: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com

Kontakty:

Ombudsmani
Dr. Rainer Buchert
Telefon: +49 6105 921355 nebo +49 69 71033330
E-Mail: dr-buchert@dr-buchert.de

Thomas Rohrbach
Telefon: +49 69 65300356
E-Mail: rohrbach@ra-rohrbach.de

Hotline 24/7
Telefon: +800 444 46300 nebo +49 5361 946300

Internet
www.ombudsmen-of-volkswagen.com

Porsche Česká republika s.r.o.
Telefon: +420 251 033 915
E-Mail: compliance@porsche.co.cz
Web: www.porsche.co.cz/compliance

Anglická verze: https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html
Německá verze: https://www.volkswagenag.com/de/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html